top of page

כרישים בחדרה

התופעה של כרישים שמגיעים למים החמים של תחנת הכח בחדרה מוכרת כבר מספר שנים, אבל רק בכמה שנים האחרונות יותר ויותר אנשים מודעים אליה. חקרנו את הנושא עם עדי ברש, חוקרת כרישים בעצמה, וגם הלכנו עם קאייקים כדי לראות בעצמינו

bottom of page