GREENWASHING

או שטיפת מוח ירוקה במילים פשוטות, זאת מגמה של שימוש ציני ברצון הטוב שלנו להיות יותר מתחשבים בסביבה לצורך שיווק של מוצרים ושירותים שמציגים את עצמם ככאלה. החלטתי שזה נושא שאני רוצה לתת בו קונטרה ולהפיץ מידע אמיתי למי שהסביבה חשובה לו.

thumbnailקטן.jpg
maxresdefault.jpg